DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii

5 września w naszym szpitalu odbyła się uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii. Modernizacja i budowa nowego oddziału możliwa była dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu pod nazwą "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację działu fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu".

Łączny koszt  projektu wyniósł ok 7 500 000 zł, w tym 5 506 897 zł pozyskano ze środków  MF EOG i NMF, 1 376 727 zł to wkład własny zapewniony przez Starostwo Powiatowe, natomiast pozostałe 628 000 zł stanowiły środki z budżetu szpitala.

Realizacja projektu trwała niemal dwa lata. Głównym jego celem była budowa pierwszego oddziału geriatrycznego w województwie pomorskim, ale ważną częścią przedsięwzięcia były także szkolenia dla personelu, z których skorzystało 37 pracowników szpitala oraz program profilaktyczny dla osób w wieku 60+, w którym udział wzięło 1253 mieszkańców powiatu lęborskiego.

Uroczystość otwarcia uświetniło wielu znamienitych gości. m.in. przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta i powiatu oraz powiatów sąsiednich, konsultanci geriatrii i fizjoterapii, przedstawicielka pomorskiego NFZ i dyrektorzy szpitali z całego województwa. Poświęcenia nowych oddziałów  dokonał Biskup diecezji pelplińskiej Ryszard Kasyna.

Oddział Geriatryczny, w oparciu o inne oddziały, działy i poradnie specjalistyczne naszego szpitala, stworzy kompleksową i przyjazną seniorom opiekę medyczną.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony