DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Oddział Neonatologiczny

 
Telefony:
Pielęgniarki: 8 635 234
Dyżurka lekarska: 8 635 270
Lekarz kierujący oddziałem: 8 635 307

Skład zespołu Oddziału Neonatologicznego :

 • Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Artur Barna - specjalista w dziedzinie neonatologii, specjalizacja I stopnia z pediatrii
 • lek. med. Izabela Łebek - specjalista w dziedzinie neonatologii, specjalizacja I stopnia z pediatrii
 • lek. med. Barbara Lenard - specjalista w dziedzinie neonatologii, specjalizacja I stopnia z pediatrii
 • lek. med. Olga Gapska - specjalista w dziedzinie neonatologii
 • Pielęgniarka Oddziałowa: Krystyna Maciaszek, licencjat pielęgniarstwa, specjalizacja neonatologiczna
 • 14 pielęgniarek, w tym 4 z wykształceniem wyższym, 3 ze specjalizacją neonatologiczną i 6 po kursie kwalifikacyjnym neonatologicznym.
 • 1 sekretarka medyczna

Rodzi się u nas około 1100 noworodków rocznie.

Jesteśmy oddziałem z drugim poziomem referencyjności co wiąże się m.in. z całodobową opieką lekarza neonatologa.

W oddziale leczymy noworodki z małą masą ciała od 1500g i powyżej 32 tygodnia ciąży z powikłaniami związanymi z  wcześniactwem i patologią ciąży i porodu, takimi jak: zespół zaburzeń oddychania, zamartwica urodzeniowa, zapalenie płuc, zespoły aspiracji, ciężkie zakażenie okołoporodowe, zaburzenia neurologiczne i metaboliczne, wzmożone żółtaczki, wady wrodzone. Noworodki z grupy ryzyka objęte są wczesną rehabilitacją w czasie pobytu w oddziale.

Oddział wyposażony jest w 3 stanowiska do intensywnej terapii noworodka,  20 łóżek w systemie rooming In (noworodki z matką).

Sprzęt , który posiadamy to między innymi aparat Infant Flow do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, dzięki któremu możemy stosować najnowocześniejszą i najbezpieczniejszą metodę leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, respirator Bear Cup 750vs (z funkcją SIMV i AC),  dwa respiratory Sechrist, dwa nowoczesne stanowiska do resuscytacji noworodka z aparatami typu Neopuff, aparat USG Aloka prosound SSD-3500SX.

Stosujemy się do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012.  w sprawie standardów opieki nad noworodkiem.

Promujemy karmienie naturalne.  W 1996 roku jako jedni z pierwszych - siedemnasty szpital w Polsce, otrzymaliśmy tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Obecnie jest takich szpitali około 100. Idea "Szpitala Przyjaznego Dziecku" powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Celem jest przywrócenie - w skali globalnej - prawidłowego sposobu żywienia dzieci. Każdy szpital na świecie odznaczony tym tytułem musi spełniać warunki zawarte w dokumencie znanym pod nazwą "Ochrona. Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią".

Zasady postępowania wspierające karmienie piersią

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony