DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

SPS ZOZ w Lęborku

Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne

84-300 Lębork, ul.Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202, (0-59) 86 35 271

Nowoczesny sprzęt i wyposażenie

SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.

Profesjonalna kadra medyczna

W naszym szpitalu zaopiekują sie państwem lekarze z wieloletnim stażem zawodowym. Otrzymacie Państwo fachową poradę oraz profesjonalną opiekę medyczną.

Nowoczesna infrastruktura szpitala

Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.

 CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEFROLOGICZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Laboratorium Analityczne

PERSONEL

Diagności:

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analitycznego):
mgr Kujawski Tadeusz - specjalista II stopnia z analityki klinicznej;

Z-ca kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analitycznego):
mgr Katarzyna Robak-Szymańska specjalista II st. w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

p.o. Kierownika Pracowni Serologii Immunotransfuzjologicznej i Banku krwi:
mgr Karina Szymirska-Kowalska - w trakcie specjalizacji z transfuzjologii medycznej
mgr Gałuszka Bożena - specjalista I stopnia z analityki klinicznej;
mgr Sakowicz Adam - specjalista I stopnia z analityki klinicznej;
mgr Macierzyńska Danuta - diagnosta laboratoryjny
mgr Małgorzata Pałys - Jasińska – w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Technicy analitycy: 12
Sekretarka medyczna: 2

LOKALIZACJA I GODZINY REALIZACJI USŁUG LABORATORYJNYCH
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne)

 • realizuje świadczenia dla :

- szpitala ;
- zleceniodawców kontraktowych ;
- osób prywatnych ;
- firm farmaceutycznych ;

 • usytuowana jest na parterze (główne wejście do szpitala)
 • czynna całodobowo : dla szpitala i pacjentów z badaniami pilnymi zleconymi przez lekarzy p.o.z.;

Pobieranie materiału biologicznego u pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 9.30
Odbiór wyników badań za okazaniem dokumentu ze zdjęciem lub upoważnienia wydanego dla osoby odbierającej w godz. 13.30 - 15.15

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Szeroki wachlarz wykonywanych usług w zakresie :
- hematologii krwi;
- badań koagulologicznych;
- parametrów krytycznych;
- parametrów biochemicznych w krwi i w moczu;
- analityki ogólnej w materiale biologicznym;
- hormonów, wirusów, markerów nowotworowych;
- serologii immunotransfuzjologicznej;
- wykrywania narkotyków w moczu;

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (Laboratorium Analityczne)

 • legitymuje się certyfikatami udziału w programach kontroli laboratoryjnej

- międzynarodowych : "Riqas", "Labquality"," Bayer";
- krajowych : Powszechny program - Łódź, Standlab ;

 • pracuje w zintegrowanym laboratoryjnym systemie informatycznym;

Przygotowanie pacjenta ambulatoryjnego i warunki pobrania laboratoryjnego
(SOP nr 002A).

Materiał do badań powinien być pobierany w godzinach rannych pomiędzy 7.00 a 9.30.
Pacjent do pobrania krwi, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem, do badań rutynowych przystępuje :

 • po wypoczynku nocnym ;
 • na czczo (12 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku);
 • przy zachowaniu dotychczasowej diety ;
 • przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika,  o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego ;

Ponadto pacjent ambulatoryjny :

 • posiada czytelnie wypełnione skierowanie od lekarza zlecającego( nie dotyczy pacjentów – zleceniodawców prywatnych);
 • przed pobraniem krwi:
  - powinien zrelaksować się ok. 15 min.
  - wstrzymać się od używek ( np. alkohol, papierosy )
 • w przypadku testów obciążeniowych ( np. test tolerancji glukozy , test obciążenia metaklopramidem , krzywa wchłaniania żelaza itp. pacjent musi być poinformowany o dokładnym czasie niezbędnych, kolejnych pobrań materiału biologicznego i powstrzymaniu się od spożywania pokarmów )

Badanie nie powinno być poprzedzone wysiłkiem fizycznym.

MATERIAŁY DO POBRANIA: