DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Budowa lądowiska dla helikopterów

                                                               


 „Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawy jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim”

Projekt został zrealizowany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dzięki udzielonemu dofinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  ”Budowa lądowiska dla helikopterów w celu poprawy dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i poprawy jakości ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim” to inwestycja
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”, działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.
W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane mające na celu budowę inwestycji. Na terenie lądowiska zainstalowano również specjalistyczne urządzenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludzi i mienia. Przeprowadzono także szkolenie dla pracowników związane z organizacją i zabezpieczeniem lądowiska śmigłowców dla RPR  w Lęborku
Projekt miał na celu trwałe zabezpieczenie poprawnego i bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających zabezpieczenia i hospitalizacji w SPS ZOZ w Lęborku,
co bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Powiatu Lęborskiego i gmin ościennych.  Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki budowie lądowiska dla śmigłowca sanitarnego, która umożliwi szybki transport pacjentów, którzy powinny być poddani wyspecjalizowanemu leczeniu w innych placówkach. Inwestycja bezpośrednio przełoży się na lepszą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego. Wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ratownictwa medycznego przyczyni się do obniżenia poziomu śmiertelności w powiecie, w szczególności spowodowanych wypadkami drogowymi, katastrofami, urazami wielonarządowymi, udarami mózgowymi, nagłymi zagrażającymi życiu schorzeniami układu krążenia oraz układu naczyniowego, a także układu oddechowego.
Rezultatem realizacji projektu jest także ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej

Projekt wybudowania całodobowego lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPS ZOZ w Lęborku i dostosowania do Rozporządzenia Ministra Zdrowia miał w szczególności na celu:
▪ zapewnienie bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających natychmiastowej pomocy medycznej;
▪ zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności Powiatu Lęborskiego oraz gmin ościennych w dostępie do szybkiej, kwalifikowanej pomocy medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
▪zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów transportowanych z miejsca wypadku;
▪zwiększenie bezpieczeństwa pracy zespołów ratowniczych.

Lądowisko dla helikopterów jest zlokalizowane w Lęborku przy ulicy Staszica. Dnia 19.10.2012 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o wpisaniu lądowiska do ewidencji lądowisk.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
był realizowany w okresie maj 2011 – grudzień 2012.
Wartość projektu wynosi: 1 674 180,84 zł
85% współfinansowanie z EFRR w kwocie: 1 423 053,71 zł
15% wkład własny Powiatu Lęborskiego: 251 127,13 zł

Adres strony internetowej Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO:
http://www.pois.gov.pl

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony