DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Termomodernizacja budynków SPS ZOZ

 „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku”

Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji” – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
W dniu 06.02.2012 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku”
Główną przesłanką Projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku produkcji energii cieplnej dla obiektów Szpitala. Działania termomodernizacyjne przewidują docieplenie ścian, modernizację oświetlania, modernizację wentylacji i klimatyzacji, modernizację sieci instalacji zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w siedmiu obiektach (budynkach) wchodzących w skład SPS ZOZ w Lęborku oraz montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody dla celów użytkowych. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia oszczędności wytworzonej energii na ogrzanie budynków, co z kolei pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ograniczanie degradacji nieodnawialnych źródeł energii, jak i negatywnego wpływu efektów ich spalania na stan powietrza atmosferycznego. Jednocześnie realizacja projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury ochrony zdrowia oraz zapewni odpowiednie warunki oraz komfort leczenia osobom korzystającym z usług medycznych świadczonych przez nasz Szpital.
Ponadto w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynki szpitala otrzymają nowe elewacje, dzięki którym poprawi się ich kolorystyka i wygląd zewnętrzny.

Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi do dnia 31.12.2012r.

Finansowanie projektu:
Wkład SPS ZOZ w Lęborku: 10%
Dofinansowanie w formie dotacji: 30% kosztów kwalifikowalnych zł
Dofinansowanie w formie pożyczki: 60% kosztów kwalifikowalnych zł
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 14 597 435,83 zł
 
Projekt termomodernizacji budynków SPS ZOZ w Lęborku obejmuje:

 • termomodernizację budynku głównego
 • termomodernizację budynku bakteriologii i histopatologii
 • termomodernizację budynku oddziału psychiatrycznego
 • termomodernizację budynku administracji
 • termomodernizację budynku archiwum
 • termomodernizację budynku pralni
 • termomodernizację budynku warsztatu (budynek administracyjno-socjalny)
 • modernizację oświetlenia ww. budynków
 • zakup i montaż ukryć dla ptaków na ww. budynkach
 • modernizację sieci instalacji zewnętrznych pomiędzy ww. budynkami
   

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony