DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Projekt SOR

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w wLęborku realizuje projekt pn.:

"Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku, mające na celu poprawę jakościi efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim"

 

Dnia 13.10.2017 roku Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku otrzymał dofinansowanie w Konkursie nr PIOS.09.01.00-ip.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ
w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (doposażenia) dla projektów realizowanych ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Całkowity koszt projektu: 1 828 200,00 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 289 672,07 PLN

 

Wnioskowany sprzęt medyczny na potrzeby świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w SOR SPS ZOZ w Lęborku:

Lp.

nazwa

Ilość

1

Lampa do TK

1

2

Aparat USG

1

3

Aparat do znieczulenia

2

4

Bronchofiberoskop

1

5

Gastroskop

1

6

Kolonoskop

1

7

Respirator transportowy

1

8

Respirator stacjonarny

1

9

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

2

10

Defibrylator

2

11

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

2

12

Kardiomonitor

2

13

Aparat  ekg

2

14

Kapnograf

3

15

Pulsoksymetr przenośny

2

16

Podgrzewacz płynów infuzyjnych

1

17

Ssak elektryczny

2

18

Rektoskop

1

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony