DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

ZBIORY DANYCH

Wykaz zbiorów danych przetwarzanych w SPS ZOZ w Lęborku:

 1. Pacjenci
 2. Upoważnieni
 3. Pracownicy
 4. Strony umów cywilno-prawnych
 5. Ubezpieczenie grupowe
 6. Wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy
 7. Choroby zawodowe
 8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 9. Kandydaci do pracy
 10. Praktykanci
 11. Stażyści
 12. Wolontariusze
 13. Oferenci
 14. Korespondencja
 15. Rodzice, którym odebrano prawa rodzicielskie

Rejestr zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO, dostępny jest u administratora bezpieczeństwa informacji SPS ZOZ w Lęborku.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony