Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2686020
Liczba odwiedzin
Background Image
Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Dnia 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia w 1950 r. - w rocznicę jej powstania. Celem Światowego Dnia Zdrowia jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy zdrowotne w skali całego świata.

W ostatnich latach wiele krajów doświadczyło szybkiego wzrostu gospodarczego, migracji i urbanizacji, co przełożyło się na wzrost poziomu życia ich mieszkańców. Pandemia
COVID-19 zahamowała jednak wiele z tych procesów, cofając osiągnięcia w dziedzinie zwiększenia zdrowotności, zmniejszenia ubóstwa, a także pogłębiając nierówności społeczne i zdrowotne. W ramach tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia WHO wzywa więc do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności oraz budowania sprawiedliwego i zdrowego świata. Prowadzona kampania podkreśla, że osiągnięcie najwyższego osiągalnego standardu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne - zdrowie nie powinno być uzależnione od tego, gdzie przyszło nam żyć.

W Polsce 7 kwietnia obchodzony jest także Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Jest to dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników ochrony zdrowia. W tym roku święto to ma szczególny charakter. Już od roku obserwujemy, z jaką determinacją i zaangażowaniem pracownicy ochrony zdrowia walczą z pandemią. W tym szczególnym dniu pragniemy wszystkim Lekarzom, Pielęgniarkom, Ratownikom Medycznym, Diagnostom Laboratoryjnym, Fizjoterapeutom oraz wszystkim pracownikom ochrony zdrowia złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka. 

Przejdź do góry strony