Badania COVID-19 – w ramach umowy z NFZ i odpłatne

Punkt pobrań w systemie drive-thru w SPS ZOZ w Lęborku pobiera wymazy do badania PCR w kierunku SARS-COV-2:

  • na zlecenie lekarza POZ w ramach umowy z NFZ;
  • przed planowym zabiegiem w ramach umowy z NFZ;
  • odpłatnie dla wszystkich chętnych.

Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 8.30-11.30 oraz 13.00-14.00.

W celu ustalenia daty i godziny pobrania należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem: 459 595 136 od poniedziałku do soboty między godz. 12.00 a 13.00 oraz między godz. 14.00 a 15.00.

SMS otrzymany z systemu eKolejka nie zwalnia z konieczności telefonicznej rejestracji.

Podczas pobierania wymazu z błony śluzowej nosogardzieli prosimy nie opuszczać samochodu. Obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć.

W przypadku badań odpłatnych należy przed ustaleniem terminu dokonać opłaty za test w wysokości 500 zł na rachunek bankowy: 25 1240 1268 1111 0010 9955 3370, w tytule przelewu podając imię, nazwisko oraz adres osoby, od której będzie pobierany wymaz. Pobranie wymazu może się odbyć nie prędzej niż w ciągu 24 godzin od wykonania przelewu. Wynik testu dostępny będzie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

Oznakowany wjazd na teren SPS ZOZ bramą od strony ul. Wybickiego, wyjazd w kierunku ul. Węgrzynowicza.

UWAGA! Pacjenci skierowani na test przed planowym zabiegiem zostaną poinformowani o wynikach testu przez sekretariat oddziału.