Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
463635
Liczba odwiedzin

Certyfikat udziału w Kampanii promującej honorowe krwiodawstwo

Menu

Certyfikat udziału w Kampanii promującej honorowe krwiodawstwo

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku otrzymał certyfikat udziału w Kampanii promującej honorowe krwiodawstwo
„TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE”.

Realizatorem  programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „ Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki
na lata 2015 – 2020” w zakresie zadania:
 „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa” jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Certyfikat udziału w Kampanii promującej honorowe krwiodawstwo

Przejdź do góry strony