Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1089766
Liczba odwiedzin

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Menu

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniach 22 – 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Święto to dedykowane jest Honorowym Dawcom Krwi. Ma na celu  podniesienie świadomości potrzeby regularnego oddawania krwi, w celu zapewnienia pacjentom dostępu do wysokiej jakości bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych.

Honorowe krwiodawstwo to swego rodzaju akcja społeczna, przejawiająca się w bezinteresownym oddawaniu własnej krwi przez osoby zdrowe osobom, dla których bardzo często jest to jedyna droga powrotu do zdrowia. Leczenie za pomocą krwi jest możliwe tylko dzięki ludziom dobrej woli.

Krew jest bardzo ważnym zasobem wykorzystywanym zarówno przy planowym leczeniu, jak i nagłych wypadkach. Może pomóc pacjentom przewlekle chorym wydłużyć życie i podnieść jego jakość, a także wspomaga leczenie i zabiegi chirurgiczne. Krew odgrywa również kluczową rolę w procesie ratowania rannych w wyniku katastrof, wypadków itp. Jest także niezbędna w opiece okołoporodowej.

Zapewnienie pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych w wystarczającej ilości jest kluczowym elementem skutecznego systemu opieki zdrowotnej. Odpowiednia ilość krwi i jej składników może być zagwarantowana jedynie poprzez regularne donacje dokonywane przez dobrowolnych, Honorowych Dawców Krwi.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy wszystkim Honorowym Krwiodawcom zdrowia, pomyślności i satysfakcji z pełnionej misji. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i bezinteresowną pomoc i ratowanie ludzkiego życia.

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Przejdź do góry strony