Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
461757
Liczba odwiedzin

Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku

Menu

Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku

12 grudnia w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się zebranie Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku, którego inicjatorem bym Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
Po przywitaniu gości przez Starostę Lęborskiego- Alicję Zajączkowską, która sprawuje również funkcję przewodniczącej Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku, Dyrektor Szpitala- Lidia Kodłubańska przedstawiła skrótowo wszystkie aspekty funkcjonowania Centrum.

Wykład pt. „Obrazy lęku… czy tylko u pacjentów?” przedstawiła Prof. dr hab. Maria Bidzan, zaś szczegóły związane z Centrum oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego omówił dr Przemysław Sieracki, który obejmuje funkcję Kierownika CZP.

W ramach prezentacji oddziałów, zarządzane przez siebie jednostki przedstawili: dr Ewa Staszewska ( Oddział Dzienny Psychiatryczny), dr Jarosław Radomski (Oddział Psychiatryczny, Oddział Psychogeriatryczny, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich) oraz dr Łukasz Kummer (Poradnia Zdrowia Psychicznego)

1 października 2018 roku  SPS ZOZ w Lęborku  rozpoczął realizację projekt skoordynowanej opieki nad Pacjentem w zakresie zdrowia psychicznego. Głównym celem powstania Centrum Zdrowia Psychicznego jest integracja zespół podmiotów medycznych, w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, psychologów klinicznych, zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i ambulatoryjnym z udziałem leczenia środowiskowego. Centrum spełnia funkcję drogowskazu dla często wykluczonej społecznie grupy ludzi, objętych schorzeniami psychiatrycznymi.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania nowo utworzonej jednostki wraz ze sposobem przyjęć pacjentów do wszystkich oddziałów i poradni znajdują się na stronie internetowej Centrum: https://www.czp.szpital-lebork.com.pl

Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku
Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku
Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku
Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku
Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku
Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku
Inaugurująca działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku

Przejdź do góry strony