Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
463614
Liczba odwiedzin

Menu

INFORMACJA


Informujemy, iż zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego przejęły uprawnienia administracji rządowej, które utworzyły samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z § 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uchwalonego przez Radę Powiatu Lęborskiego uchwałą nr XIII/64/2000 w dniu 04 lutego 2000 r. ;Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lęborku jest utworzony przez Powiat Lęborski.

Przejdź do góry strony