Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1162043
Liczba odwiedzin

Informacja o brakowaniu dokumentacji medycznej z 1999 roku

Menu

Informacja o brakowaniu dokumentacji medycznej z 1999 roku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, zamierzamy wybrakować dokumentację z 1999 roku.

Osoby, które w tych latach były hospitalizowane w naszym Szpitalu mogą odebrać oryginały historii choroby (po raz ostatni przed zniszczeniem), osobiście bądź poprzez przedstawicieli ustawowych, a w razie śmierci tych osób przez osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu osoby hospitalizowanej.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 10.07.2020r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Kontakt w sprawie: Archiwum Zakładowe tel. 598 635 239.  

Przejdź do góry strony