Informacja o czasowym zamknięciu Oddziału Psychiatrycznego oraz Pracowni Endoskopii

W związku z odnotowaniem przypadków dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników Oddziału Psychiatrycznego oraz Pracowni Endoskopii, w celu uniknięcia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń, zdecydowano o czasowym zamknięciu ww. komórek  od dn. 17.11.2020 r. do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że SPS ZOZ w Lęborku przekazał informację o czasowym wstrzymaniu działalności do szpitali ościennych, w celu zapewnienia dostępności do świadczeń.