Informacja o ograniczeniu działalności Oddziału Psychiatrycznego

W związku ze stwierdzeniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pacjentów Oddziału Psychiatrycznego,  w celu wyeliminowania ryzyka szerzenia się  zakażeń, w dn. 9.10. wstrzymano przyjęcia ostre i planowe na Oddział.

Wszystkie osoby, które miały kontakt z zakażonymi pacjentami zostały objęte nadzorem epidemiologicznym.  Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych prowadzi analizę  epidemiologiczną, na podstawie której zostanie wydana decyzja o wznowieniu pełnej działalności Oddziału, kiedy tylko będzie to możliwe.