Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
558094
Liczba odwiedzin

Informacja o planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej z lat 1997-1998

Menu

Informacja o planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej z lat 1997-1998

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej, zamierzamy wybrakować dokumentację z lat 1997-1998.

Osoby, które w tych latach były hospitalizowane w naszym Szpitalu mogą odebrać oryginały historii choroby (po raz ostatni przed zniszczeniem), osobiście bądź poprzez przedstawicieli ustawowych, a w razie śmierci tych osób przez osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku zgonu osoby hospitalizowanej.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 17.05.2019 r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Kontakt w sprawie: Archiwum Zakładowe, tel. 598 635 239.  

 

Przejdź do góry strony