Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dn.10.11 br. odnotowano cztery dodatnie wynik testu PCR w kierunku
SARS-CoV-2 wśród pracowników medycznych SPS ZOZ.

Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  kontaktów zakażonych osób z innymi pracownikami w ramach wykonywanych czynności zawodowych, w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. Osobom z kontaktu wykonano testy w kierunku COVID-19.