Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dn. 17.11 br. odnotowano sześć dodatnich wyników testów PCR w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników SPS ZOZ. Pięć z nich dotyczy pracowników medycznych, jeden pracownika niemedycznego.

Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  kontaktów zakażonych osób z innymi pracownikami w ramach wykonywanych czynności zawodowych, w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. Osobom z kontaktu wykonano testy w kierunku COVID-19.