Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (13.10.) odnotowano trzy  przypadki zachorowania na COVID-19 wśród pracowników medycznych SPS ZOZ.  Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  możliwości transmisji na kolejne osoby, z którymi zakażeni pracownicy kontaktowali się w ramach wykonywanych czynności zawodowych. Osobom z kontaktu z zakażonymi wykonano testy w kierunku COVID-19. Dokonana analiza wykazała, że obecnie nie ma potrzeby ograniczania działalności żadnej z komórek organizacyjnych SPS ZOZ.