Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dn.30.12 br. odnotowano siedem dodatnich wyników testu w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników SPS ZOZ. Cztery z nich dotyczą pracowników medycznych, trzy pracowników niemedycznych.

Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  kontaktów zakażonych osób z innymi pracownikami w ramach wykonywanych czynności zawodowych, w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. Osobom z kontaktu wykonano testy w kierunku COVID-19.