Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (16.10.) odnotowano trzy  przypadki dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników komórek organizacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  kontaktów zakażonych osób z innymi pracownikami w ramach wykonywanych czynności zawodowych, w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.