Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dniach 17-19.10. br. odnotowano sześć  przypadków dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników medycznych SPS ZOZ. Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  kontaktów zakażonych osób z innymi pracownikami w ramach wykonywanych czynności zawodowych, w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Jednocześnie zawiadamiany, że do dziś (19.10.) siedmiu pracowników wyzdrowiało i może wrócić do swoich obowiązków służbowych.