Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dn.27.10. br. odnotowano cztery przypadki dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników medycznych SPS ZOZ.

Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  kontaktów zakażonych osób z innymi pracownikami w ramach wykonywanych czynności zawodowych, w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. Osobom mającym kontakt z zakażonymi osobami wykonano testy w kierunku COVID-19.