Komunikat dot. sytuacji epidemicznej szpitala

Informujemy, że w dn.28.10. br. odnotowano jeden dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wśród pracowników medycznych SPS ZOZ.

Członkowie Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych dokonali szczegółowej analizy  kontaktów zakażonej osoby z innymi pracownikami w ramach wykonywanych czynności zawodowych, w celu wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. Osobom z kontaktu wykonano testy w kierunku COVID-19.