Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
220631
Liczba odwiedzin

Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy

Menu

Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy

             

 

               26 kwietnia 2018 roku w Samodzielnym  Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku odbyła się uroczysta konferencja inaugurująca projekt pod nazwą: ,,Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku, mające na celu poprawę jakości efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim” oraz otwarcie nowych pomieszczeń Poradni Medycyny Pracy. Po serdecznym przywitaniu przybyłych gości, Pani Dyrektor Lidia Kodłubańska przybliżyła celowość realizowanego projektu. Następnie Pani Ewa greczyło, Lekarz Kierujący Oddziałem Ratunkowym po przedstawieniu sprzętu otrzymanego w ramach dofinansowania projektu SOR, omówiła organizację  pracy Oddziału oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego.
                Konferencję zakończyło uroczyste poświęcenie pomieszczeń Poradni Medycyny Pracy,
gdzie Panie Pielęgniarki SPS ZOZ mierzyły gościom ciśnienie tętnicze i poziom cukru we krwi oraz uczyły samokontroli badania piersi na specjalnych manekinach.

 

Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy
Konferencja inaugurująca projekt wraz z uroczystym otwarciem Poradni Medycyny Pracy

Przejdź do góry strony