Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1200404
Liczba odwiedzin

Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Menu

Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza drugi konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
 
Oferty na stanowisko objęte konkursem, należny przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 18.10.2019 r. na adres:
Starostwo Powiatowe
ul.Czołgistów 5
84-300 Lębork (decyduje data wpływu do Starostwa)
lub złożyć w tym samym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.
 
Szczegóły konkursu określa uchwała nr 107/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.10.2019 r.

Przejdź do góry strony