Oddział Terenowy w Lęborku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku nieczynny