Przywrócenie pełnej realizacji wykonywania świadczeń zdrowotnych Oddziału Psychiatrycznego

Informujęmy o przywróceniu pełnej realizacji wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Oddział Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) w SPS ZOZ w Lęborku po czasowym zawieszeniu.