Przywrócenie pełnej realizacji wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Informujemy o przywróceniu pełnej realizacji wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SPS ZOZ od dn.22.10. po czasowym zawieszeniu.