Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1151413
Liczba odwiedzin

SPS ZOZ w Lęborku po raz kolejny w „Złotej Setce” szpitali

Menu

SPS ZOZ w Lęborku po raz kolejny w „Złotej Setce” szpitali

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” po raz szesnasty ogłosiło „Złotą Setkę” szpitali. Do rankingu kwalifikuje się 100 najlepszych szpitali w Polsce, które uzyskają najwięcej punktów w ankiecie zawierającej pytania o infrastrukturę szpitalną, stan budynków, funkcjonowanie ekonomiczne szpitala oraz jakość sprawowania opieki.

Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 200 szpitali spośród 1395 zarejestrowanych w kraju (źródło:  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą). Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym  szpitale musiały zdobyć minimum 731 punktów na 1000 możliwych. W tym roku SPS ZOZ w Lęborku znalazł się na 54 miejscu „Złotej Setki” szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych, zdobywając 785 punktów. Organizatorzy rankingu wysoko ocenili jakość opieki medycznej naszego szpitala – zdobyta w tej kategorii ilość punktów plasuje nas na 13 pozycji. W rankingu dotyczącym sieci szpitali o I stopniu referencyjności lęborski szpital znalazł się również na wysokim 13 miejscu w skali całego kraju. 

Po raz kolejny okazuje się, że na bezpieczeństwo pacjenta wpływ ma przestrzeganie  procedur i standardów akredytacyjnych, które porządkują realizowane przez szpital świadczenia. W tym roku akredytacją może się pochwalić 161 placówek szpitalnych, które wzięły udział w rankingu, co stanowi 80 proc. sklasyfikowanych.  Przypominamy, że SPS ZOZ w Lęborku jest jednym z najwyżej klasyfikowanych szpitali w punktacji, jaką przyznaje Centrum Monitorowania Jakości. W 2019 roku, zdobywając po raz trzeci Certyfikat Akredytacyjny nadawany przez Ministra Zdrowia, spełniliśmy w 90 proc. standardy akredytacyjne.

Przejdź do góry strony