Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
864181
Liczba odwiedzin

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Menu

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Każdego roku 26 października obchodzony jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Hasło promujące ten dzień i mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia dawstwa narządów jako sposobu na ratowanie i poprawę życia brzmi „Masz wszystko, czego potrzeba. Czy zastanawiałeś się, czy zostać dawcą?”

Obchody Dnia Donacji i Transplantacji mają również zachęcić społeczność medyczną i decydentów na całym świecie do refleksji i debaty nad znaczeniem tej ratującej życie terapii. Przede wszystkim jednak dzień ten jest okazją do uhonorowania wszystkich dawców narządów i ich rodzin oraz podziękowania specjalistom w dziedzinie transplantologii, których ciężka praca pomaga ocalić życie lub poprawić jakość życia wielu ludzi.

W czwartek 24 października w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku odbyło się szkolenie „Podstawy Dawstwa Narządów”, organizowane przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej we współpracy z Poltransplantem dla personelu medycznego, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Omówione na nim zostały takie zagadnienia jak identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów, rozpoznanie śmierci mózgu, opieka nad zmarłym dawcą narządów, czy trudna kwestia rozmowy z rodziną nt. pobrania narządów od bliskiego zmarłego w celu przeszczepienia biorcy.

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
Światowy Dzień Donacji i Transplantacji
Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Przejdź do góry strony