Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii

5 września w naszym szpitalu odbyła się uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii. Modernizacja i budowa nowego oddziału możliwa była dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu pod nazwą "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację działu fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu".

Łączny koszt  projektu wyniósł ok 7 500 000 zł, w tym 5 506 897 zł pozyskano ze środków  MF EOG i NMF, 1 376 727 zł to wkład własny zapewniony przez Starostwo Powiatowe, natomiast pozostałe 628 000 zł stanowiły środki z budżetu szpitala.

Realizacja projektu trwała niemal dwa lata. Głównym jego celem była budowa pierwszego oddziału geriatrycznego w województwie pomorskim, ale ważną częścią przedsięwzięcia były także szkolenia dla personelu, z których skorzystało 37 pracowników szpitala oraz program profilaktyczny dla osób w wieku 60+, w którym udział wzięło 1253 mieszkańców powiatu lęborskiego.

Uroczystość otwarcia uświetniło wielu znamienitych gości. m.in. przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta i powiatu oraz powiatów sąsiednich, konsultanci geriatrii i fizjoterapii, przedstawicielka pomorskiego NFZ i dyrektorzy szpitali z całego województwa. Poświęcenia nowych oddziałów  dokonał Biskup diecezji pelplińskiej Ryszard Kasyna.

Oddział Geriatryczny, w oparciu o inne oddziały, działy i poradnie specjalistyczne naszego szpitala, stworzy kompleksową i przyjazną seniorom opiekę medyczną.

 

 

 

Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii
Uroczystość otwarcia Oddziału Geriatrycznego oraz zmodernizowanego Działu Fizjoterapii