W dniu 2 kwietnia SPS ZOZ w Lęborku będzie funkcjonował w trybie dyżurowym

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę (1 maja), dniem wolnym wyznaczonym dla pracowników SPS ZOZ w Lęborku będzie dzień 2 kwietnia (piątek).

W dniu 2 kwietnia br. SPS ZOZ w Lęborku będzie funkcjonował w trybie dyżurowym, tj. tak jak w każdy dzień ustawowo wolny od pracy.