Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1151426
Liczba odwiedzin

Wózki inwalidzkie od Rycerzy Kolumba z Kanady

Menu

Wózki inwalidzkie od Rycerzy Kolumba z Kanady

SPS ZOZ w Lęborku otrzymał od Rycerzy Kolumba z Kanady, za pośrednictwem Caritas Diecezji Radomskiej, dziesięć wózków inwalidzkich. Cztery wózki dziecięce trafiły na Oddział Pediatryczny, pozostałe sześć na Oddziały: Geriatryczny, Ginekologiczno-Położniczy, SOR, Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Rehabilitacyjny oraz do Poradni Specjalistycznych.

Rycerze Kolumba są największą na świecie katolicką organizacją świecką o charakterze charytatywnym. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach prawie 2 mln członków. W Polsce obecni są od ponad 13 lat i liczą około 6 tys. członków działających w 117 radach na terenie 28 diecezji, także przy dwóch lęborskich parafiach.

Rycerze Kolumba akcję zakupu wózków inwalidzkich dla potrzebujących prowadzą od lat. Od 2006 roku amerykańscy i kanadyjscy Rycerze przekazali już około tysiąc wózków do oddziałów Caritas w całej Polsce. Oddziały Caritas zajmują się dystrybucją sprzętu, użyczając go hospicjom, szpitalom i osobom potrzebującym.

 

Wózki inwalidzkie od Rycerzy Kolumba z Kanady
Wózki inwalidzkie od Rycerzy Kolumba z Kanady
Wózki inwalidzkie od Rycerzy Kolumba z Kanady

Przejdź do góry strony