Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1200428
Liczba odwiedzin

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora lęborskiego szpitala

Menu

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora lęborskiego szpitala

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Ofertę na stanowisko objęte konkursem, należny przesłać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.09.2019 r. na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
(decyduje data wpływu do Starostwa)
 
lub złożyć w tym samym terminie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek 7:30-16:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00.
 
Szczegóły konkursu określa uchwała nr 96/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
 
Dokument: Uchwała 96/2019 z dnia 04.09.2019 r.
 
 

Przejdź do góry strony