Zmiana wjazdu do punktu pobrań wymazów do badania w kierunku SARS-COV-2

Informujemy, że od piątku (30.10.) wjazd do punktu pobrań wymazów w systemie drive-thru znajdować się będzie w bramie wjazdowej na teren SPS ZOZ od strony ulicy Wybickiego. Wyjazd natomiast umiejscowiony będzie w kierunku  ul. Węgrzynowicza. Prosimy poruszać się zgodnie z umieszczonymi znakami wskazującymi kierunek.