Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2623120
Liczba odwiedzin
Background Image

ZASADY ODWIEDZIN ORAZ UZYSKIWANIA INFORMACJI NA TEMAT STANU ZDROWIA PACJENTA

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czas hospitalizacji jest bardzo trudny dla każdego pacjenta, jego rodziny oraz osób bliskich. Odczuwalne jest to szczególnie teraz, w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, prosimy o przestrzeganie kilku poniższych zasad.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ INFORMACJE NE TEMAT STANU PACJENTA?

Każdy pacjent jest na bieżąco informowany o stanie swojego zdrowia. Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta mogą również uzyskać osoby przez niego upoważnione. Informacje takie udzielane są podczas odwiedzin lub telefonicznie przez lekarza prowadzącego leczenie od poniedziałku do piątku, a w przypadku pacjentów przyjętych w trybie nagłym oraz w soboty niedziele i święta – lekarz dyżurny. Numery telefonów do poszczególnych oddziałów znajdziesz TUTAJ.

CZY MOŻLIWE SĄ ODWIEDZINY PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH?

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z szerzeniem się zakażeń SARS-CoV-2 konieczne jest wprowadzenie zasad określających organizację odwiedzin w obecnej sytuacji epidemicznej. Więcej informacji na temat odwiedzin znajdziesz TUTAJ.

JAKICH ZASAD NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W PRZYPADKU UZYSKANIA ZGODY NA ODWIEDZINY?

W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii każda osoba odwiedzająca musi bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz stosować się do wszystkich poleceń naszego personelu.

Przejdź do góry strony