Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2416779
Liczba odwiedzin
Background Image

W tym miejscu zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące zmian w organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wszystkie wprowadzane modyfikacje, takie jak ograniczenie działalności poszczególnych oddziałów lub ich przeznaczenie dla pacjentów leczonych w kierunku COVID-19, związane są z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wynikają one między innymi z decyzji i poleceń nakładanych przez Wojewodę Pomorskiego.


Aktualizacja: 3 grudnia 2021

Na podstawie decyzji WZ-II.967.1.45.2021.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. SPS ZOZ w Lęborku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym w okresie:

  • od 1 czerwca 2021 r. do odwołania 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz
  • od 18 listopada 2021 r. do odwołania 24 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażenia SARS-CoV-2 oraz
  • od 2 grudnia 2021 r. do odwołania dodatkowych 20 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażenia SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Oddział Rehabilitacyjny zostają czasowo wyłączone z dotychczasowej funkcjonalności ze względu na przekształcenie w obszar opieki nad pacjentami z rozpoznaniem lub podejrzeniem rozpoznania COVID-19. Pacjenci wymagający leczenia na w/w oddziałach będą kierowani do innych placówek medycznych. Wyjątek stanowią pacjenci wymagający pilnego leczenia szpitalnego ze wskazań innych niż COVID-19.

W pozostałym zakresie, działalność Szpitala - z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, wytycznych i procedur epidemiologicznych - pozostaje bez zmian.


Aktualizacja: 12 listopada 2021

Z uwagi na sytuację epidemiczną w naszym Szpitalu ponownie wprowadziliśmy ograniczenie odwiedzin oraz możliwości sprawowania opieki nad pacjentami przez osoby bliskie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Przejdź do góry strony