Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2199533
Liczba odwiedzin
Background Image

W tym miejscu zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące zmian w organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wszystkie wprowadzane modyfikacje, takie jak ograniczenie działalności poszczególnych oddziałów lub ich przeznaczenie dla pacjentów leczonych w kierunku COVID-19, związane są z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wynikają one między innymi z decyzji i poleceń nakładanych przez Wojewodę Pomorskiego.


Aktualizacja: 26 maja 2021r.

Na podstawie decyzji BZK-XI.6310.104.2021.AK Wojewody Pomorskiego z dnia 26 maja 2021r. SPS ZOZ w Lęborku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym w okresie od 1 czerwca 2021 r. do odwołania 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV2

W pozostałym zakresie, działalność Szpitala - z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, wytycznych i procedur epidemiologicznych - pozostaje bez zmian.

Przejdź do góry strony