W tym miejscu zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące zmian w organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wszystkie wprowadzane modyfikacje, takie jak ograniczenie działalności poszczególnych oddziałów lub ich przeznaczenie dla pacjentów leczonych w kierunku COVID-19, związane są z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Wynikają one między innymi z decyzji i poleceń nakładanych przez Wojewodę Pomorskiego.

Treść tego artykułu jest aktualizowana na bieżąco. Oznacza to, że poniżej znajdują się informacje na temat aktualnie obowiązujących zmian.


Aktualizacja: 28 marca 2022

Na podstawie decyzji WZ-II.967.1.54.2022.AF Wojewody Pomorskiego z dnia 27 marca 2022 r. SPS ZOZ w Lęborku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 marca 2022 r. 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Oznacza to, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. polecenie Wojewody ulega wygaszeniu.