Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
804904
Liczba odwiedzin

Menu

Odwiedziny

 Odwiedziny odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Osoby odwiedzające swoim zachowaniem nie mogą zakłócać ciszy i porządku szpitalnego.

Prosimy o takie zorganizowanie odwiedzin, aby równocześnie nie uczestniczyło zbyt wiele osób.

Osoby odwiedzające chorych w salach nie powinny siadać na łóżkach. Mają do dyspozycji krzesła lub taborety na sali.

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego i zabaw.

Przejdź do góry strony