Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1143616
Liczba odwiedzin

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Menu

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00 w gabinecie psychologa ( parter, gabinet obok planowej izby przyjęć, po drodze od laboratorium analitycznego w kierunku wind/oddziałów).

Obowiązki Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta pełni mgr Anna Kałużna, tel. (59) 86 35 786.

Do zadań Pełnomocnika należy:
- czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku,
- przyjmowanie skarg i pochwał od pacjentów dotyczących przestrzegania praw pacjenta,
- podejmowanie działań interwencyjnych.

 

Informacja z dnia 28.11.2017 od Dyrektora Generalnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Jarosława Fiksa:

"Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Pani Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, powołała z dniam 30 października 2017r. na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca.

Jednocześnie informuję, że została zmieniona domena Rzecznika Praw Pacjenta na adres www.rpp.gov.pl oraz godziny pracy gólnopolskiej infolinii, która obecnie czynna jest od pon. - pt. w godzinach 8.00 - 20.00. Został róznież uruchomiony nowy adres do korespondencji e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl"

 

Przejdź do góry strony