Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
940843
Liczba odwiedzin

Menu

Rejestracja

Aby zarejestrować się do dowolnej Poradni Specjalistycznej skorzystaj z usług CENTRALNEJ REJESTRACJI.

 

CENTRALNA REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
(były budynek Oddziału Psychiatrycznego)
Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 15.00
tel. 59 8635 283 lub 59 8635 289

 


UWAGA! Z uwagi na trwające prace budowlane i remontowe, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedczynej znajduje się w głównym budynku Szpitala na poziomie -1. Wejście od strony Bufetu "eRka" lub Poradni Medycyny Pracy.


 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH, KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH, WETERANÓW DZIAŁŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA, CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH ORAZ ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I ZASŁUŻONYCH DAWCÓW PRZESZCZEPU.

1. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w aptekach i placówkach medycznych przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi lub zasłużonym dawcom przeszczepu; weteranom działań poza granicami państwa;

2. Prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych; osobom represjonowanym , weteranom działań poza granicami państwa;

3. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki przysługuje:
weteranom działań poza granicami państwa, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach  represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

4. Prawo do bezpłatnego i poza kolejnością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych lub osobom represjonowanym.

Przejdź do góry strony