Wypis

Wypisanie ze szpitala następuje :

  • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszej hospitalizacji
  • w przypadku gdy pacjent rażąco naruszy regulamin, jeśli zaprzestanie udzielania świadczeń nie spowoduje niebezpieczeństwa życia lub zdrowia
  • na żądanie pacjenta

O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty porannej w przeddzień wyjścia.
Na ogół pacjenci opuszczają szpital po wizycie lekarskiej, przed południem.
Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu transportem sanitarnym.