Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2685984
Liczba odwiedzin
Background Image
Kancelaria   59 8635 257
Dział Kadr i Organizacji Pracy   59 8635 275    59 8635 261
Dział Księgowości   59 8635 312    59 8635 276
Dział Zamówień Publicznych   59 8635 249
Dział Analiz i Projektów   59 8635 349
Dział Promocji i Rozwoju   59 8635 322
Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki   59 8635 212    59 8635 356
Dział Techniczny   59 8635 280    59 8635 299
Dział Informatyki   59 8635 208    59 8635 421    59 8635 422
Pielęgniarka Epidemiologiczna   59 8635 272
Pełnomocnik ZSZ   59 8635 273    59 8635 275
Inspektor Ochrony Danych   59 8635 273
Inspektor ds. BHP   59 8635 315
Inspektor ds. Ppoż   59 8635 315
Inspektor ds. obronnych   59 8635 261
Pracownik ds. socjalnych (ZFŚS)   59 8635 210
Pracownik socjalny   59 8635 786
Archiwum   59 8635 239

Przejdź do góry strony