Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2623125
Liczba odwiedzin
Background Image
ADMINISTRACJA
Dział Analiz i Projektów   dap@szpital-lebork.com.pl
Dział Informatyki   grit@szpital-lebork.com.pl
Dział Kadr i Organizacji Pracy   kadry@szpital-lebork.com.pl
Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki   rum@szpital-lebork.com.pl
Inspektor Ochrony Danych   iod@szpital-lebork.com.pl
Kancelaria Sekretariatu Dyrekcji   kancelaria@szpital-lebork.com.pl
Płace   place@szpital-lebork.com.pl
Pracownik socjalny   socjalny@szpital-lebork.com.pl
Promocja   promocja@szpital-lebork.com.pl
Sekretariat Dyrekcji   sekretariat@szpital-lebork.com.pl
Składnica Akt (Archiwum)   archiwum@szpital-lebork.com.pl
Zamówienia Publiczne   zampub@szpital-lebork.com.pl
ODDZIAŁY SZPITALNE
Anestezjologii i Intensywnej Terapii   anestezjologia@szpital-lebork.com.pl
Chirurgiczny Ogólny i Chirurgii Onkologicznej   chirurgia@szpital-lebork.com.pl
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej   ortopedia@szpital-lebork.com.pl
Chorób Wewnętrznych   wewnetrzny@szpital-lebork.com.pl
Geriatrii   geriatria@szpital-lebork.com.pl
Ginekologiczno-Położniczy   gin-pol@szpital-lebork.com.pl
Kardiologiczny   kardiologia@szpital-lebork.com.pl
Neonatologiczny   noworodki@szpital-lebork.com.pl
Pediatryczny   pediatria@szpital-lebork.com.pl
Psychiatryczny   psychiatria@szpital-lebork.com.pl
Rehabilitacyjny   rehabilitacja@szpital-lebork.com.pl
Szpitalny Oddział Ratunkowy   sor@szpital-lebork.com.pl
INNE KOMÓRKI MEDYCZNE
Apteka Szpitalna   apteka@szpital-lebork.com.pl
Blok Operacyjny   blok@szpital-lebork.com.pl
Dział Fizjoterapii   fizjo@szpital-lebork.com.pl
Laboratorium Analityczne   laboratorium@szpital-lebork.com.pl
Laboratorium Mikrobiologiczne   bakteriologia@szpital-lebork.com.pl
Medycyna Pracy   medycynapracy@szpital-lebork.com.pl
Oddział Psychiatryczny Dzienny   dzienny@szpital-lebork.com.pl
Podstawowa Opieka Zdrowotna (lekarze rodzinni)   poz@szpital-lebork.com.pl
Poradnie Specjalistyczne   poradnie@szpital-lebork.com.pl
Pracownia Endoskopii   endoskopia@szpital-lebork.com.pl
Pracownia Patomorfologii   patomorfologia@szpital-lebork.com.pl
Pracownie Diagnostyki Obrazowej   rtg@szpital-lebork.com.pl
POZOSTAŁE KOMÓRKI
Dział Żywienia   zywienie@szpital-lebork.com.pl
Higiena Szpitalna   higiena@szpital-lebork.com.pl
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta   prawapacjenta@szpital-lebork.com.pl
Punkt Obsługi Pacjentów (przyjęcia planowe)   pop@szpital-lebork.com.pl
Sterylizatornia   sterylizatornia@szpital-lebork.com.pl
   
Samodzielne stanowiska (np. Naczelny Lekarz, Inspektor ds. BHP lub Pełnomocnik ZSZ), niewymienione powyżej, posiadają imienne adresy służbowej poczty elektronicznej.

Przejdź do góry strony