Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
2686022
Liczba odwiedzin
Background Image
Dyrektor Szpitala   poprzez Sekretariat
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych   poprzez Sekretariat
Naczelny Lekarz    poprzez Sekretariat
Naczelna Pielęgniarka   59 8635 272
Sekretariat Dyrekcji   59 8635 325    59 8635 331
Fax   59 8633 173

Przejdź do góry strony