Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości dla SOR

Certyfikat dla Laboratorium Analitycznego
Laboratorium Analityczne od stycznia 2014 roku wykonuje badania w zakresie hematologii na analizatorze Pentra 80 XLR firmy Horiba Medical. Aparat pracuje z wydajnością do 80 oznaczeń na godzinę, przy wykorzystaniu minimalnej ilości krwi do analizy 53 µl. Morfologia krwi 5 diff  ocenia 20 parametrów  i pozwala na ogólną ocenę układu białokrwinkowego (z rozdziałem na 5 frakcji), czerwonokrwinkowego i płytek krwi. Diagnostyka niedokrwistości za pomocą analizatora hematologicznego Pentra 80 XLR  wykorzystuje także pomiar parametrów retikulocytarnych i erytroblastów.
Laboratorium aktywnie uczestniczy w Międzynarodowym Międzylaboratoryjnym Programie Kontroli Jakości czego świadectwem jest otrzymany certyfikat.
 

 

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości dla SOR