Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
191798
Liczba odwiedzin

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku

Menu

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku

AKREDYTACJA CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU


            W dniu 17.11.2011 roku dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku odebrał z rąk dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia prestiżowy certyfikat akredytacyjny. Wręczenia certyfikatu dokonał Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wyróżnienie jest wynikiem intensywnej pracy kadry całego szpitala, uzyskanie tego rodzaju certyfikatu jest ogromnym wyróżnieniem i konsekwencją spełnienia szeregu wymagań z zakresu standardów jakościowych określonych przez Ministerstwo Zdrowia.
            Na uroczystość przybyło wielu gości m.in. z Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego, radni miasta Lęborka, członkowie Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku, lekarze kierujący oddziałami, pielęgniarki oddziałowe, kierownicy komórek organizacyjnych, członkowie zespołów akredytacyjnych i wielu innych gości.
Certyfikat akredytacyjny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku otrzymał po raz pierwszy i przyznany został na okres trzech lat.

Na początku 2015 roku wynikiem przeprowadzonego audytu było przyznanie Certyfikatu Akredytacyjnego na okres kolejnych trzech lat. Potwierdziło to jednoznacznie przygotowanie naszej placówki do realizowania zadań oczekiwanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Korzyści z akredytacji nie ograniczają się tylko do pacjenta. Akredytacja niesie ze sobą usprawnienie funkcjonowania szpitala, rozwijanie inicjatyw wewnątrzszpitalnych, zwiększenie zaufania społecznego. Status Szpitala Akredytowanego sugeruje pacjentowi, że placówka znacznie poprawiła jakość wykonywanych świadczeń. Otrzymanie certyfikatu daje gwarancję wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez lęborską placówkę i stawia nasz szpital w gronie najlepszych placówek w kraju.

Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla SPS ZOZ w Lęborku

Przejdź do góry strony