Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
191797
Liczba odwiedzin

Certyfikat dotyczący badań występowania zakażeń i zużycia antybiotyków

Menu

Certyfikat dotyczący badań występowania zakażeń i zużycia antybiotyków

Uzyskany przez SPSZOZ w Lęborku Certyfikat poświadcza udział w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

PPS – Badanie punktowe występowania zakażeń szpitalnych i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur.

SPSZOZ w Lęborku bierze udział w badaniach PPS po raz drugi. Badanie było przeprowadzone w dniach od 4 maja do 26 czerwca 2015. Celem badania jest ocena:

1. częstości występowania zakażeń oraz zużycia antybiotyków

2. opis pacjentów, inwazyjnych procedur medycznych, zakażeń oraz przepisywanych antybiotyków:

- z podziałem na typ pacjentów, specjalności medyczne

- z podziałem na kraje członkowskie UE

3. Upowszechnianie wyników wśród osób, które powinny znać lokalne, regionalne, krajowe oraz europejskie dane, aby:

- podnosić świadomość

- wspierać tworzenie struktur i umiejętności badawczych

- zidentyfikować najczęstsze problemy w krajach UE

4. Dostarczenie wystandaryzowanego narzędzia badawczego szpitalom służącego identyfikacji celów wymagających poprawy jakości.

Certyfikat dotyczący badań występowania zakażeń i zużycia antybiotyków

Przejdź do góry strony